طناب نسوز

طناب های نسوز که به آنها پکینگ نسوز نیز گفته می شود از الیاف نسوزی همچون فایبرگلاس ، فایبر سرامیک ، فایبر آزبست ، آرامید ، گرافیت ، تفلون و … تولید میگردد و گاهی اوقات برای افزایش مقاومت مکانیکی با شیمیایی آن ، این طناب ها را با سیم های فلزی مسلح و یا به رزین های خاصی آغشته می نمایند . طناب های نسوز در دو مقطع گرد و چهار گوش تولید گشته و نوع مقطع گرد به دو صورت تابیده یا بافته شده و نوع مقطع چهار گوش تنها به صورت بافته شده تولید می گردد .

شرح مقاومت حرارتی
طناب نسوز گرافیتی ساده تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد
طناب نسوز تفلون PTFE تا ۲۸۰ درجه سانتیگراد
طناب نسوز آرامیدی تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد
طناب نسوز فایبر گلاس تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد
طناب نسوز گرافیتی خالص تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد
طناب نسوز سرامیکی تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد