آدرس : اصفهان ، حد فاصل مفتح و سه راه سهروردی ( سیمین ) روبروی بانک ملی ساختمان پردیس طبقه چهارم واحد ۱۶

 

 

 

 

تلفن : ۰۳۱۳۷۸۰۶۸۲۳            فکس : ۰۳۱۳۷۸۱۵۵۴۵               موبایل : ۰۹۱۳۲۱۲۲۶۲۰

ایمیل : nikannasouz.2015@gmail.com