درباره ما

مجموعه نیکان نسوز جی فعالیت خود را از سال 1385 توسط متخصصین زبده در زمینه های ذیل آغاز نموده است

 - 1پتوی سرامیکی فایبر

 - 2پنل عایق پشم شیشه

 - 3عایق لحافی فویل دار

 - 4کاغذهای سرامیکی

 - 5نوار نسوز سرامیک فایبر

 - 6عایق های لوله

 - 7بلوک های سرامیکی

 - 8آجرهای نسوز

 - 9آجرهای ساختمانی

 - 10ملزومات عایق کاری

 - 11جرم و ملات های شاموتی و آلومینایی